Báo cáo của Viện Khoa học Hình sự – Bộ Công An

 (PGS.TS Ngô Tiến Quý- Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự- Bộ Công an) : “Tôi được giao viết một báo cáo khoa học nhân kỉ niệm 10 năm ngày thành lập UIA. Nội dung báo cáo cần đề cặp đến việc tổ chức nghiên cứu khảo nghiệm một loại khả năng đặc biệt của con người – đó là khả năng tìm mộ từ xa bằng ngoại cảm.Thực sự thì tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, vì từ đầu những năm 90 của Thế kỷ 20 đã có nhiều cuộc khảo nghiệm và đã thu được nhiều kết quả, như:

– Năm 1992 -1993, UBND thị xã Ninh Bình chủ trì việc tìm mộ 13 Liệt sĩ tại chùa Non Nước – Ninh Bình băng khả năng ngoại cảm;

 – Năm 1994, UBND thị xã Uông Bí chủ trì việc tìm mộ 5 Liệt sĩ tại Uông Bí – Quảng Ninh bằng khả năng ngoại cảm;

– Năm 1996 có chương trình “đi tìm đồng đội” bằng khả năng ngoại cảm;

– Năm 1996 có “Chương trình hiệp thương tìm lại Nam Cao” bằng khả năng ngoại cảm …

Như vậy, Vạn sự khởi đầu là từ những năm 90 của thế kỷ 20, nhưng trong bài viết này tôi muốn nói đến một Sự khởi đầu đặc biệt, đó là có lẽ, sau nhiều năm khảo nghiệm, đến năm 1997 thì “tình hình” đã chín muồi, được đánh dấu bằng Tờ trình ngày 26/7/1997 của ba cơ quan Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an, Liên hiệp khoa học UIA và Trung tâm bảo trợ văn hoá kỹ thuật truyền thống gửi Thủ tướng Chính phủ xin phép được khảo nghiệm khả năng đặc biệt của anh Nguyễn Văn Liên trong việc tìm mộ Liệt sĩ từ xa.

Đây không biết có phải là một mốc mang tính lịch sử trong việc phát triển việc nghiên cứu khả năng ngoại cảm của con người từ “tự phát” sang “tự giác” ở nước ta hay không?

Sau khi có Tờ trình nói trên của ba cơ quan, ngày 13/8/1997, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 4027/KGVX gửi Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh yêu cầu Bộ “xem xét, xử lý việc này”.

Ngày 21/8/1997, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có công văn số 1960/QLKH thông báo ủng hộ việc tổ chức nghiên cứu của 3 cơ quan và yêu cầu thận trọng trong phân tích để tránh hoạt động mê tín dị đoan, và sau khi kết thúc việc nghiên cứu, 3 cơ quan phải có báo cáo chính thức kết quả trình Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 03/9/1997 tại Viện Khoa học hình sự đã diễn ra cuộc họp giữa Vụ quản lý khoa học Bộ KH, CN và MT với Vụ QLKH – Bộ Công an, Viện KHHS và đại diện UIA. Tai cuộc họp này, đại diện Viện KHHS và đại diện UIA đã báo cáo khả năng của ông Nguyễn Văn Liên qua những khảo sát sơ bộ và đề nghị cho nghiên cứu trường hợp này để có những kết luận chính thức. Cuộc họp đã nhất trí đề nghị Bộ KH, CN và MT cùng các cơ quan chức năng khác của Nhà nước cho phép 3 cơ quan phối hợp nghiên cứu và giao TS Ngô Tiến Quý – phó Viện trưởng Viện KHHS làm chủ nhiệm đề tài, 2 cơ quan là UIA và Trung tâm bảo trợ văn hoá kỹ thuật truyền thống phối hợp. Hội nghị yêu cầu phải khảo nghiệm 100 trường hợp trong thời gian từ tháng 9/1997 đến tháng 3/1998.

Sau đó, ngày 19/9/1997, Viện KHCA của Bộ CA đã có công văn số 387/BNV(V14) gửi Bộ KH,CN và MT thông báo v/v chấp nhận việc nghiên cứu hiện tượng ông Nguyễn Văn Liên là một đề tài cấp Bộ với chủ nhiệm và các cơ quan phối hợp như cuộc họp ngày 03/9/1997 đề xuất.

Đến ngày 9/10/1997, Bộ KH, CN và MT có công văn số 2366/QLKH gửi Bộ Nội vụ (nay là Bộ CA) đồng ý đề nghị của Viện KHCA tại công văn số 387/BNV(X14) ngày 19/9/1997 nêu ở trên.

Đến đây thì chính thức việc nghiên cứu khảo nghiệm được tiến hành trên cơ sở một đề tài khoa học cấp Bộ do Viện KHHS chủ trì. Lần đầu tiên ở Việt nam, chúng ta tổ chức nghiên cứu khảo nghiệm khả năng đặc biệt của con người trong việc tìm mộ thất lạc từ xa do các cơ quan, tổ chức khoa học tiến hành dưới sự chỉ đạo, giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cũng phải nói thêm vì sao chúng tôi tham gia cùng UIA và Trung tâm bảo trợ văn hoá kỹ thuật truyền thống ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho nghiên cứu?

– Thứ nhất là xuất phát từ thái độ của một nhà khoa học trước một hiện tượng khác thường đang có nhiều sự nhìn nhận khác nhau và không tránh khỏi những lợi dụng mang tính mê tín dị đoan;

– Thứ hai là chúng tôi có thể bằng chuyên môn của mình giúp cho việc xác định tính xác thực của hiện tượng nói trên trong quá trình nghiên cứu.

Không thể kể hết được những dị nghị, những phản đối mà chúng tôi đã vượt qua trong quá trình nghiên cứu khảo nghiệm.

Việc nghiên cứu khảo nghiệm, thu thập và đánh giá số liệu được tiến hành theo một quy trình khoa học, chặt chẽ và rất cẩn trọng. Mục tiêu nghiên cứu được đặt ra là:

1- Xác định khả năng của anh Liên là có thật hay không? Đây là vấn đề rất bức xúc mà xã hội đang cần có lời giải đáp.

2- Nếu khả năng của anh Liên là có thật thì phải xác định xem xác suất thành công là bao nhiêu?

3- Nếu khả năng của anh Liên là không có thật thì sẽ báo cáo các cơ quan có thẩm quyền không cho phép các hoạt động kiêủ này diễn ra nữa;

4- Nếu khả năng của anh Liên là có thật thì báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hướng sử dụng vì nhu cầu tìm mộ Liệt sỹ thất lạc trong những cuộc chiến tranh mấy chục năm vừa qua là rất lớn. ở đây, phải nói rằng Ban chủ nhiệm đề tài đã làm việc hết mình với tinh thần trách nhiệm cao: PGS.TSKH Phan Đăng Nhật luôn bám sát công việc; KTS Vũ Thế Khanh đã bố trí trụ sở UIA làm nơi tiến hành nghiên cứu khảo nghiệm; KTS Phạm Hồng Kỳ đã giúp thu thập số liệu. Bên cạnh đó, anh Nguyễn Văn Liên là người có khả năng ngoại cảm tìm mộ từ xa đã rất nhiệt tình tham gia cùng nhóm nghiên cứu.

Theo đúng quy định, sau 4 tháng nghiên cứu khảo nghiệm, ngày 25 tháng 2 năm 1998, Ban chủ nhiệm đề tài đã khảo sát được 492 trường hợp (số người đăng ký khảo nghiệm là 3000) và đã hoàn thành báo cáo kết quả nghiên cứu, kết quả tính toán. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu khảo nghiệm, Ban chủ nhiệm đề tài đã khẳng định khả năng tìm mộ từ xa bằng ngoại cảm của anh Liên là có thật và xác xuất tìm được là 70%.

Ngày 17/4/1998, Ban chủ nhiệm đề tài đã có buổi báo cáo kết quả nghiên cứu trước Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm và đại diện của 07 Bộ, ban ngành có liên quan. Tại buổi làm việc này, Lãnh đạo Bộ KH, CN và MT đã khẳng định phương pháp nghiên cứu là khoa học, khách quan, chu đáo và có độ tin cậy cao; Đã khẳng định được một sự thật khách quan là anh Liên có khả năng đặc biệt. Đề tài có ý nghĩa xã hội lớn. Đại diện các Bộ, Ban cũng đánh gía cao kết quả nghiên cứu. Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đánh giá cao cố gắng của các cơ quan nghiên cứu, quyết định cho tiếp tục trắc nghiệm và đề nghị Bộ KH, CN và MT có hình thức khen thưởng.

Sau đó, kết quả nghiên cứu còn được báo cáo ở cấp cao hơn, thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với hiện tượng đặc biệt này và đặc biệt là ý nghĩa về mặt xã hội của nó.

Trong qúa trình nghiên cứu, chúng tôi thấy có những thuận lợi, khó khăn, hạn chế sau:

– Khi đặt vấn đề và trong quá trình nghiên cứu khảo nghiệm, chúng tôi đã nhận được những sự ủng hộ rất to lớn về mặt tinh thần và khoa học của các cấp Lãnh đạo và nhiều nhà khoa học có uy tín;

– Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, nhiều người có thái độ không đúng khi nhìn nhận vấn đề và đánh giá người nghiên cứu;

– Trong quá trình nghiên cứu, Ban chủ nhiệm đã quản lý chưa được chặt chẽ, để lọt thông tin ra ngoài;

– Do hạn chế về mặt kỹ thuật nên chưa có giám định Gen để xác thực những trường hợp cần thiết nhằm tăng độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.

Bây giờ, việc nghiên cứu đã thuận lợi hơn về mặt dư luận. Cái “Khởi đầu nan” đã qua rồi. Chúng ta cần tổ chức nghiên cứu sâu hơn, tiếp cận sát hơn nữa với hiện tượng. Thế hệ này làm không xong, thế hệ sau cần nối tiếp, bởi con người có khả năng nhận thức được thế giới và nhận thức của chúng ta là một quá trình từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp…

Nhân viết báo cáo này, tôi xin thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài cám ơn tất cả những ai đã ủng hộ, động viên, giúp đỡ chúng tôi vượt qua những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhân ngày kỷ niệm trọng đại này của UIA, chúng tôi, những người đã cùng hợp tác nghiên cứu, cùng đã từng chia sẻ ngọt bùi, xin chúc mừng những thành quả UIA đã đạt được. Chúc UIA luôn phát triển. 

~ bởi ngoaicam trên Tháng Một 9, 2008.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: