Đề tài tìm mộ TK08

•Tháng Một 30, 2008 • %(count) bình luận

Download-Link #1: http://rapidshare.com/files/87527348/Tim_mo_TK08.flv.html

Advertisements

Nhà ngoại cảm – tiên tri Vanga

•Tháng Một 30, 2008 • %(count) bình luận

Vanga

Part 1: Download-Link #1: http://rapidshare.com/files/87456336/V_nga1.flv.html

Part 2: Download-Link #1: http://rapidshare.com/files/87456438/V_nga1.flv.html

Nhà NC Bích Hằng nói chuyện tại chùa Hoằng Pháp

•Tháng Một 30, 2008 • Gửi bình luận

Part 1: Download-Link #1: http://rapidshare.com/files/87463699/ngoai_cam_coi_am_1a_25Mar07.mp3.html
Part2: Download-Link #1: http://rapidshare.com/files/87463699/ngoai_cam_coi_am_1a_25Mar07.mp3.html

Bích Hằng tìm mộ ở chiến trường Knak – Tây Nguyên

•Tháng Một 30, 2008 • 2 phản hồi

Part 1: Download-Link #1: http://rapidshare.com/files/87221417/knak_part01.wmv.html

Part 2: Download-Link #1: http://rapidshare.com/files/87264536/knak_part02.wmv.html

Part 3:Download-Link #1: http://rapidshare.com/files/87264334/knak_part03.wmv.html 

Bộ môn Năng lượng Sinh học

•Tháng Một 30, 2008 • %(count) bình luận

Download-Link #1: http://rapidshare.com/files/87534929/5-bo_monnang_luong_sinh_hoc.wmv.html

Cô Năm Nghĩa gọi hồn

•Tháng Một 30, 2008 • Gửi bình luận

Download-Link #1: http://rapidshare.com/files/87546147/32316.flv.html

BBC-Discovery Channel- Pyshic Vietnam

•Tháng Một 30, 2008 • Gửi bình luận

Đoạn video dài 45 phút do đài truyền hình BBC và kênh Discovery thực hiện về tìm mộ liệt sỹ ở Việt Nam qua các nhà ngoại cảm. Đoạn film tập trung chính quá trình tìm mộ của một số gia đình qua 2 nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy và cô Năm Nghĩa. Đoạn film rất hay và nhiều cảm xúc của cuộc “đoàn tụ”.
Download-Link #1: http://rapidshare.com/files/87268994/TimNguoiThan.net-PsychicVietnam.wmv.html